Sijoitusrahasto

Kohteesta Oma Onni -Wiki

Sijoitusrahasto on osakkeista tai muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen sijoittaneet sijoittajat osuuksiensa suhteessa. Sijoitusrahasto nimensä mukaan sijoittaa eri kohteisiin, jonka päättää rahastonhoitaja. Rahastonhoitaja on pörssikursseja seuraava ammattilainen, joka muuttaa sijoituskohteista sijoitussalkun mainittujen kohteiden mukaan. Sijoitusrahastot jaetaan kolmeen ryhmään: osakerahasto, korkorahasto ja yhdistelmärahasto. Osakerahastot sijoittavat edelleen osakkeisiin, korkorahastot joukkolainoihin (suuret lainat, valtion tai kunnan liikkeelle laskemia) ja yhdistelmärahastot eri suhteessa molempiin edellisiin. Osakerahastojen riski ja tuotto-odotus on suurempi kuin korkorahastojen, yhdistelmärahastojen riski ja tuotto-odotus on näiden välistä.